Nawet bykowi nie boję się spojrzeć prosto w oczy

Opublikowano 15 maj 2012

Nawet bykowi nie boję się spojrzeć prosto w oczy - Podlasie24.pl - 25 sierpnia 2011

Ten serwis internetowy korzysta z plików cookie. Podstawa prawna: Art. 173, 174 oraz Art. 209 znowelizowanej ustawy Prawo Telekomunikacyjne (DU z 21.12.2012, poz. 1445), który dostosował polskie przepisy do dyrektyw unijnych 2009/136/WE i 2009/140/WE.