Odwiedzili posła Woźniaka w pracy

Opublikowano 05 listopad 2012

Emeryci i Renciści z Miastkowa Kościelnego odwiedzili sejm – Twój Głos – nr 44, 18 października 2012

Ten serwis internetowy korzysta z plików cookie. Podstawa prawna: Art. 173, 174 oraz Art. 209 znowelizowanej ustawy Prawo Telekomunikacyjne (DU z 21.12.2012, poz. 1445), który dostosował polskie przepisy do dyrektyw unijnych 2009/136/WE i 2009/140/WE.