Maszerowali aby Polska była Polską

Opublikowano 27 listopad 2012

Maszerowali "aby Polska była Polską" - Twój Głos, nr 26, 14 listopada 2012r.

Ten serwis internetowy korzysta z plików cookie. Podstawa prawna: Art. 173, 174 oraz Art. 209 znowelizowanej ustawy Prawo Telekomunikacyjne (DU z 21.12.2012, poz. 1445), który dostosował polskie przepisy do dyrektyw unijnych 2009/136/WE i 2009/140/WE.