Życzenia w świątecznym klimacie

Opublikowano 21 styczeń 2013

Życzenia w świątecznym klimacie, Twój Głos nr 2 z 9 stycznia 2013r.

Ten serwis internetowy korzysta z plików cookie. Podstawa prawna: Art. 173, 174 oraz Art. 209 znowelizowanej ustawy Prawo Telekomunikacyjne (DU z 21.12.2012, poz. 1445), który dostosował polskie przepisy do dyrektyw unijnych 2009/136/WE i 2009/140/WE.