W Łaskarzewie upamiętnili katastrofę smoleńską Twój Głos nr 17 z 22 kwietnia 2015r.

Opublikowano 23 kwiecień 2015

Ten serwis internetowy korzysta z plików cookie. Podstawa prawna: Art. 173, 174 oraz Art. 209 znowelizowanej ustawy Prawo Telekomunikacyjne (DU z 21.12.2012, poz. 1445), który dostosował polskie przepisy do dyrektyw unijnych 2009/136/WE i 2009/140/WE.