Upamiętnili rocznicę Cudu nad Wisłą, Twój Głos nr 34 z 19 sierpnia 2015r.

Opublikowano 20 sierpień 2015

Ten serwis internetowy korzysta z plików cookie. Podstawa prawna: Art. 173, 174 oraz Art. 209 znowelizowanej ustawy Prawo Telekomunikacyjne (DU z 21.12.2012, poz. 1445), który dostosował polskie przepisy do dyrektyw unijnych 2009/136/WE i 2009/140/WE.