Twój Głos nr 24 z 15 czerwca 2016r. - Wojewoda na wałach. Będzie modernizacja?

Opublikowano 21 czerwiec 2016

Ten serwis internetowy korzysta z plików cookie. Podstawa prawna: Art. 173, 174 oraz Art. 209 znowelizowanej ustawy Prawo Telekomunikacyjne (DU z 21.12.2012, poz. 1445), który dostosował polskie przepisy do dyrektyw unijnych 2009/136/WE i 2009/140/WE.