Twój Głos nr 43 z 26 października 2016r. - Na 100-lecie otrzymali Pro Mazovię

Opublikowano 31 październik 2016

Ten serwis internetowy korzysta z plików cookie. Podstawa prawna: Art. 173, 174 oraz Art. 209 znowelizowanej ustawy Prawo Telekomunikacyjne (DU z 21.12.2012, poz. 1445), który dostosował polskie przepisy do dyrektyw unijnych 2009/136/WE i 2009/140/WE.