Twój Głos nr 44 z 2 listopada 2016r. - Dobre wiadomości od posła Woźniaka. Jest dofinansowanie na dwie drogi.

Opublikowano 08 listopad 2016

Ten serwis internetowy korzysta z plików cookie. Podstawa prawna: Art. 173, 174 oraz Art. 209 znowelizowanej ustawy Prawo Telekomunikacyjne (DU z 21.12.2012, poz. 1445), który dostosował polskie przepisy do dyrektyw unijnych 2009/136/WE i 2009/140/WE.