Twój Głos nr 279 z 1 marca 2017r. - Rolnicy Mają się Coraz Lepiej

Opublikowano 02 marzec 2017

Ten serwis internetowy korzysta z plików cookie. Podstawa prawna: Art. 173, 174 oraz Art. 209 znowelizowanej ustawy Prawo Telekomunikacyjne (DU z 21.12.2012, poz. 1445), który dostosował polskie przepisy do dyrektyw unijnych 2009/136/WE i 2009/140/WE.