Twój Głos nr 31 z 1 sierpnia 2018r. - Karetki z Dofinansowaniem od Rządu i Samorządu

Opublikowano 14 sierpień 2018

Ten serwis internetowy korzysta z plików cookie. Podstawa prawna: Art. 173, 174 oraz Art. 209 znowelizowanej ustawy Prawo Telekomunikacyjne (DU z 21.12.2012, poz. 1445), który dostosował polskie przepisy do dyrektyw unijnych 2009/136/WE i 2009/140/WE.