Mieszkaniec naszej gminy posłem na Sejm RP

Opublikowano 15 maj 2012

Mieszkaniec naszej gminy posłem na Sejm RP – Kurier Pilawski – grudzień 2011

Ten serwis internetowy korzysta z plików cookie. Podstawa prawna: Art. 173, 174 oraz Art. 209 znowelizowanej ustawy Prawo Telekomunikacyjne (DU z 21.12.2012, poz. 1445), który dostosował polskie przepisy do dyrektyw unijnych 2009/136/WE i 2009/140/WE.