Jubileusz 10-lecie powstania Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów w Miastkowie Kościelnym

Opublikowano 08 luty 2017
 

Jubileusz 10-lecie powstania Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów w Miastkowie Kościelnym, przekazałem słowa uznania za dotychczasową działalność oraz podziękowałem za współpracę.

 

Ten serwis internetowy korzysta z plików cookie. Podstawa prawna: Art. 173, 174 oraz Art. 209 znowelizowanej ustawy Prawo Telekomunikacyjne (DU z 21.12.2012, poz. 1445), który dostosował polskie przepisy do dyrektyw unijnych 2009/136/WE i 2009/140/WE.