Grzegorz Woźniak - Poseł na Sejm RP, członek sejmowych komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, Infrastruktury oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej
Przewodniczący Polsko-Kolumbijskiej Grupy Parlamentarnej, wiceprzewodniczacy Polsko-Ekwadorskiej Grupy Parlamentarnej
Spotkanie z Andrzejem Dudą w Garwolinie
Starosta Powiatu Garwolińskiego III kadencji
Święto 1 PSK w Garwolinie - nasza lokalna historia
Święto 1 PSK w Garwolinie - nasza lokalna historia
Miesiąc maj to czas świąt strażackich.

Akcja Obwodu AK Gołąb Garwolin sprzed 69 lat

 

W poniedziałkowe popołudnie 8 lipca bieżącego roku, kilkadziesiąt osób spotkało się pod pomnikiem mad rzeką Wilgą (przy moście) by uczcić wydarzenia sprzed 69 lat.

Spotkanie pod pomnikiem rozpoczął Prezes AK Obwodu „Gołąb” Garwolin Marian Cabaj, który przypomniał zebranym wydarzenia z 1944 roku. W latach 1939-40 na terenie Obwodu AK „Gołąb” Garwolin działało 10 grup dywersyjno-sabotażowych. Tworzyły one oddział Kedywu obwodu, którym dowodził ppor. „Ziuk” Wacław Matysiak. Jedną z najważniejszych akcji jaką przeprowadzili AK-owcy był zamach przeprowadzony 5 lipca 1944 r. na niemieckiego starostę urzędującego w Garwolinie – Karla Ludwiga Freudentala, okrutnego SS-mana. Był m.in. pomysłodawcą budowy obozu karnego na 200 osób w Garwolinie, gdzie maltretowano mieszkańców powiatu. Do końca 1942 roku na rozkaz Freudentala lub za jego zgodą Gestapo i żandarmeria zamordowało na terenie miasta i powiatu 890 osób, a do obozów wywieziono ponad 2000. Za te zbrodnie sąd podziemia wydał na niego wyrok śmierci. Żołnierze AK Obwodu „Gołąb” dokonali zamachu na Freudentala 5 lipca 1944r. Wieść o jego likwidacji szybko rozeszła się po okolicy, wywołując mieszane uczucia. Z jednej strony radość, że okrutny SS-man nie będzie już gnębił mieszkańców, z drugiej – strach przed represjami, będącymi następstwem zamachu. Na zemstę okupanta nie trzeba było czekać długo. Ofiarami stało się 30 więźniów z warszawskiego Pawiaka. Zakładników z zagipsowanymi ustami rozstrzelano 8 lipca w Garwolinie na skarpie przy moście na rzece Wilga, gdzie dzisiaj znajduje się pomnik. Do wiadomości: Jak zaoszczędzić pieniądze z kodem rabatowym do Empik w Polsce.

W poniedziałkowych obchodach oprócz kombatantów wraz z pocztem sztandarowym, Posła na Sejm RP Grzegorza Woźniaka, lokalnych samorządowców i mieszkańców, udział wzięli przedstawiciele Klubu Kibica Legii Warszawa i Wilgi Garwolin, którym bliskie są ideały niepodległościowe i szacunek do historii. Zebrani odśpiewali hymn polski oraz złożyli wiązanki kwiatów.

 

Ten serwis internetowy korzysta z plików cookie. Podstawa prawna: Art. 173, 174 oraz Art. 209 znowelizowanej ustawy Prawo Telekomunikacyjne (DU z 21.12.2012, poz. 1445), który dostosował polskie przepisy do dyrektyw unijnych 2009/136/WE i 2009/140/WE.