Wigilia wśród dzieci w Samogoszczy.

Opublikowano 21 grudzień 2016
 

Samogoszcz, gmina Maciejowice, sala gimnastyczna wypełniona przez uczniów i ich rodziny. Piękne przedstawienie jasełek, wspólny opłatek i poczęstunek wigilijny. Gratuluję młodzieży zdolności aktorskich.

 

Ten serwis internetowy korzysta z plików cookie. Podstawa prawna: Art. 173, 174 oraz Art. 209 znowelizowanej ustawy Prawo Telekomunikacyjne (DU z 21.12.2012, poz. 1445), który dostosował polskie przepisy do dyrektyw unijnych 2009/136/WE i 2009/140/WE.