Turniej Halowy Zakładów Pracy.

Opublikowano 19 grudzień 2016
 

Wola Łaskarzewska, gm.Łaskarzew. Turniej Halowy Zakładów Pracy o Puchar Posła Grzegorza Woźniaka, tak jak w latach poprzednich rozgrywki na wysokim poziomie. Zwyciężyła drużyna Simen która pokonała w finale Santa I po rzutach karnych. Wszystkie drużyny otrzymały puchary, trzy najlepsze medale oraz został nagrodzony najlepszy zawodnik, bramkarz oraz król strzelców. Dziękuję drużynom oraz ich pracodawcom za wzięcie udziału w rozgrywkach, kibicom za wspieranie sportowców a szczególnie Filipowi Rutkowskiemu wraz ze współpracownikami za organizację Turnieju. Szczególne podziękowania dla Wójta Gminy Mariana Janisiewicza i Przewodniczącego Rady Gminy Łaskarzew Błachnio.

 

Ten serwis internetowy korzysta z plików cookie. Podstawa prawna: Art. 173, 174 oraz Art. 209 znowelizowanej ustawy Prawo Telekomunikacyjne (DU z 21.12.2012, poz. 1445), który dostosował polskie przepisy do dyrektyw unijnych 2009/136/WE i 2009/140/WE.