Opublikowano 08 luty 2017

Jubileusz 10-lecie powstania Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów w Miastkowie Kościelnym, przekazałem słowa uznania za dotychczasową działalność oraz podziękowałem za współpracę.

Czytaj więcej
Opublikowano 01 luty 2017

Koncert " Miastkowskie spotkania z muzyką".

Czytaj więcej
Opublikowano 01 luty 2017

Na najbliższym posiedzeniu Sejmu będziemy procedowali ustawę o ustroju miasta stołecznego Warszawy. Ktoś może zapytać jakie znaczenie może mieć dla naszego regionu ta zmiana?. Oczywiście oprócz zbudowania silnego ośrodka stołecznego, który oddziaływuje na nasz obszar gospodarczo i społecznie, po włączeniu do Warszawy gmin z ościennych powiatów zmienią się również granice powiatów. Część powiatów przestanie istnieć: otwocki, legionowski, grodziski, piaseczyński, pruszkowski, wołomiński, warszawski zachodni. Natomiast powiaty pozostałe wokół Warszawy powiększą swoje granice administracyjne o nowe gminy. Tak się stanie m.in. w przypadku powiatu garwolińskiego w skład którego zostaną włączone gminy Osieck i Sobienie Jeziory.

Ten serwis internetowy korzysta z plików cookie. Podstawa prawna: Art. 173, 174 oraz Art. 209 znowelizowanej ustawy Prawo Telekomunikacyjne (DU z 21.12.2012, poz. 1445), który dostosował polskie przepisy do dyrektyw unijnych 2009/136/WE i 2009/140/WE.