Opublikowano 21 grudzień 2016

Samogoszcz, gmina Maciejowice, sala gimnastyczna wypełniona przez uczniów i ich rodziny. Piękne przedstawienie jasełek, wspólny opłatek i poczęstunek wigilijny. Gratuluję młodzieży zdolności aktorskich.

Czytaj więcej
Opublikowano 21 grudzień 2016

Garwolin, spotkanie wigilijne z pracownikami KRUS, w którym wzięła udział dyrektor oddziału Mazowieckiego KRUS Joanna Bala że współpracownikami oraz dyrektor KRUS z Siedlec. Pięknie przygotowany stół, smaczne potrawy, dziękuję za wspólne spotkanie.

Czytaj więcej
Opublikowano 21 grudzień 2016

Sulbiny, Publiczne Przedszkole Bajkowa Kraina i ogólnopolska akcja "Cała Polska Czyta Dzieciom". Zmierzyłem się z bajka Walta Disneya, dla 60 przedszkolaków. Dziękuję Pani Dyrektor Renacie Janisiewicz oraz nauczycielom za zaproszenie.

Czytaj więcej

Ten serwis internetowy korzysta z plików cookie. Podstawa prawna: Art. 173, 174 oraz Art. 209 znowelizowanej ustawy Prawo Telekomunikacyjne (DU z 21.12.2012, poz. 1445), który dostosował polskie przepisy do dyrektyw unijnych 2009/136/WE i 2009/140/WE.