OSP Zasiadały mają zmodernizowaną siedzibę

Opublikowano 04 maj 2012
 

W gminie Miastków Kościelny druhowie obchodzili swoje tegoroczne święto w miejscowości Zasiadały. Właśnie w tej miejscowości oddano do użytku zmodernizowany Dom Strażaka. Pododdziały OSP z terenu gminy oraz zaprzyjaźnione OSP zebrały się przy nowym budynku wraz z pocztami sztandarowymi. Bardzo licznie zgromadzili się również mieszkańcy miejscowości.

 

Po polowej mszy świętej, ksiądz proboszcz Adam Turemka z Miastkowa Kościelnego dokonał poświęcenia nowej siedziby strażaków . 3 maja stał się tez okazja do odznaczenia zasłużonych druhów z OSP Zasiadały. Wójt Gminy Jerzy Jaroń wraz z Przewodniczącym rady Gminy Miastków Markiem Jaroniem  wręczyli druhom z OSP pamiątkową grawerkę jako wyraz wdzięczności. Na pamiątkę tej uroczystości  okolicznościowa grawerkę wręczył druhom także poseł na Sejm Grzegorz Woźniak, który w swoim wystąpieniu pogratulował lokalnej jednostce wspaniałej inwestycji. – Niezależnie od wielkości jednostki ważne są efekty jej działania, a Was drodzy druhowie z OSP Zasiadały widać zawsze, ilekroć jesteście potrzebni w powiecie. Dziękuję, że zawsze można na Was liczyć.”

Ten serwis internetowy korzysta z plików cookie. Podstawa prawna: Art. 173, 174 oraz Art. 209 znowelizowanej ustawy Prawo Telekomunikacyjne (DU z 21.12.2012, poz. 1445), który dostosował polskie przepisy do dyrektyw unijnych 2009/136/WE i 2009/140/WE.