W Łaskarzewie odsłonięcie pomnika

Opublikowano 04 maj 2012
 

Po uroczystej mszy świętej, odprawionej przez proboszcza Księdza Edmunda Szarka uczestnicy w asyście orkiestry dętej z Łaskarzewa, pocztów sztandarowych jednostek OSP oraz mieszkańców Łaskarzewa przemaszerowali pod Pomnik Niepodległości , który został wzniesiony w 20. rocznicę odzyskania niepodległości, a niedawno został odnowiony z inicjatywy księdza proboszcza  przy znaczącym wsparciu i udziale Wspólnoty Gruntowej w Łaskarzewie.

 

Monument po odzyskaniu dawnej świetności odsłonięto podczas uroczystości trzeciomajowych. Wstęgę przecięli przedstawiciele Wspólnoty Gruntowej: Pani Danuta Wachnicka, Pan Zygmunt Pietrzak, Pan Jerzy Jóźwicki, poświęcenia dokonał ksiądz Szarek. Młodzież uczciła odsłonięcie pomnika programem okolicznościowym, a delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem.

Poseł na Sejm Grzegorz Woźniak w swoim wystąpieniu podkreślił efekt wspólnego zaangażowania proboszcza i Wspólnoty Gruntowej w odnowę pomnika. „Wspólna, zgodna praca po raz kolejny przyniosła efekt. Zachęcam wszystkich mieszkańców Łaskarzewa do kolejnych takich konstruktywnych działań. Ze swej strony oferuję wsparcie na miarę moich możliwości.” – deklarował Grzegorz Woźniak.

 

Ten serwis internetowy korzysta z plików cookie. Podstawa prawna: Art. 173, 174 oraz Art. 209 znowelizowanej ustawy Prawo Telekomunikacyjne (DU z 21.12.2012, poz. 1445), który dostosował polskie przepisy do dyrektyw unijnych 2009/136/WE i 2009/140/WE.