125 lat Szkoły Podstawowej w Borowiu

Opublikowano 20 maj 2012
 

W sobotnie popołudnie 19 maja br. społeczność Borowia wspólnie z zaproszonymi gośćmi oraz absolwentami obchodziła uroczystość 125-lecia swojej szkoły.

Po mszy św. nastąpił przemarsz w asyscie pocztów sztandarowych do budynku szkoły. Po powitaniu gości przez dyrektor zespołu szkół  Renatę Krupę i wójta gminy Wiesława Gąskę, goście obejrzeli część artystyczną przygotowaną przez młodzież szkolną. Duże wrażenie na zebranych zrobił chór szkolny , który zaprezentował bogaty repertuar nagrodzony gromkimi oklaskami. Zaproszonym gościom wójt wręczył książki Historia i tradycja Szkoły w Borowiu 1887-2012, wydane specjalnie na tę okazję. Natomiast zasłużonym nauczycielom i pracownikom gminy okazjonalne statuetki. Poseł na Sejm RP  podziękował za 125 lat pracy dla lokalnej społeczności i kształcenie wielu pokoleń dzieci i młodzieży. Wspomniał o wystąpieniu sejmowym na 13 posiedzeniu Sejmu w dniu 25 kwietnia, podczas którego przedstawił 125 letnią historię Szkoły w Borowiu.

Pani dyrektor podziękowała Posłowi za wygłoszenie historii szkoły z mównicy sejmowej: Wspólnie z dziećmi zapoznaliśmy się z Pana wystąpieniem. Dziękuję. Po części oficjalnej , absolwenci Szkoły uczestniczyli we wspólnym balu.

Ten serwis internetowy korzysta z plików cookie. Podstawa prawna: Art. 173, 174 oraz Art. 209 znowelizowanej ustawy Prawo Telekomunikacyjne (DU z 21.12.2012, poz. 1445), który dostosował polskie przepisy do dyrektyw unijnych 2009/136/WE i 2009/140/WE.