Opublikowano 04 maj 2012


W obchodach dnia Świętego Floriana w kościele parafialnym w Trąbkach wzięli udzial strażacy oraz poczty sztandarowe z OSP Pilawa, OSP Lipówki, OSP Wygoda, OSP Gocław, OSP Puznówka i Zakładowa Straż Pożarna Huty Szkła w Trąbkach.

Czytaj więcej
Opublikowano 04 maj 2012

W gminie Miastków Kościelny druhowie obchodzili swoje tegoroczne święto w miejscowości Zasiadały. Właśnie w tej miejscowości oddano do użytku zmodernizowany Dom Strażaka. Pododdziały OSP z terenu gminy oraz zaprzyjaźnione OSP zebrały się przy nowym budynku wraz z pocztami sztandarowymi. Bardzo licznie zgromadzili się również mieszkańcy miejscowości.

Czytaj więcej
Opublikowano 04 maj 2012

Po uroczystej mszy świętej, odprawionej przez proboszcza Księdza Edmunda Szarka uczestnicy w asyście orkiestry dętej z Łaskarzewa, pocztów sztandarowych jednostek OSP oraz mieszkańców Łaskarzewa przemaszerowali pod Pomnik Niepodległości , który został wzniesiony w 20. rocznicę odzyskania niepodległości, a niedawno został odnowiony z inicjatywy księdza proboszcza  przy znaczącym wsparciu i udziale Wspólnoty Gruntowej w Łaskarzewie.

Czytaj więcej

Ten serwis internetowy korzysta z plików cookie. Podstawa prawna: Art. 173, 174 oraz Art. 209 znowelizowanej ustawy Prawo Telekomunikacyjne (DU z 21.12.2012, poz. 1445), który dostosował polskie przepisy do dyrektyw unijnych 2009/136/WE i 2009/140/WE.